giáo án phát triển ngôn ngữ: Thơ em yêu nha em

Tháng Chín 29, 2016 9:08 sáng

I. chuẩn bị

– bài soạn bài thơ: em yêu nhà em

II. Tiến hành

* ổn định gây hứng thú