Tham gia hiến máu đợt 1 do phòng GDĐT tổ chức năm 2021

Tháng Tư 29, 2021 9:23 sáng

Ngày 9/4/2021 hưởng hứng cuộc vận động hiến máu tình nguyện do Ban chỉ đạo vậm động hiến máu tình nguyện huyện Quảng Trạch tổ chức. Trường mầm non Quảng Lưu phối hợp với Công Đoàn cho các đoàn viên đăng ký tham gia hiến máu. Với thông điệp ” Hiến máu cứu người- Một nghĩa cử cao đẹp” Các đồng chí đoàn viên đã tích cực tham gia. Kết quả có 5/5 đồng chí tham gia đảm bảo đủ chỉ tiêu. Trong đó có nhiều đồng chí đã tham gia hiến máu nhiều lần như đồng chí : Nguyễn Thị Tuyết, Hồ khánh Thương, Trần Thị Tâm. Tiêu biểu có đồng chí Hồ Khánh thương đã có 15 lần tham gia hiến máu. Đó là một hành động đẹp mà chúng ta cần lan tỏa
!unnamed (3)