TỔNG KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM, GIAI ĐOẠN 2016 – 2020”

Tháng Sáu 13, 2020 4:19 chiều

      TRƯỜNG MN QUẢNG LƯU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM,  GIAI ĐOẠN 2016 – 2020”

          Chiều ngày 13/6/2020 Trường MN Quảng Lưu tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”, giai đoạn 2016 – 2020.

         Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến – Hiệu trưởng nhà trường chủ trì Hội nghị, báo cáo một số kết quả đạt được như sau:

104297759_2953059338112592_7597795189313504403_n

      1. Công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện

       1.1. Công tác xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện chuyên đề (các cấp);  ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, hướng dẫn….(Nêu rõ tên, số hiệu văn bản)

       Thực hiện văn bản chỉ đạo của các cấp  

       –  Kế hoạch số 56/KH-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo về triển khai chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016- 2020;

       – Công văn số 2486/SGDĐT – GDMN ngày 8 tháng 10 năm 2016 về việc “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

         –  Công văn Số:   /PGDĐT- GDMN Quảng Trạch, ngày 25 tháng 11  năm 2016 V/v chỉ đạo “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

         – Kế hoạch 396 KH – GDĐT ngày 09 tháng 3  năm 2017 của GD&ĐT Quảng Bình về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016- 2020;

          – Kế hoạch số 80/PGDĐT- GDMN Quảng Trạch, ngày 24 tháng 3  năm 2017 Kế hoạch triển khai chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016- 2020;

          Trường mầm non  Quảng Lưu đã tiến hành rà soát các điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và của trẻ, đã xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020 và triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường cùng thống nhất và thực hiện kế hoạch.

          Căn cứ các tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, Ban giám hiệu nhà trường đã chủ động xây dựng Kế hoạch số 06/KH-MNQL ngày 27 tháng 3 năm 2017 về thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 – 2020 và triển khai thực hiện Kế hoạch phù hợp với điều kiện của nhà trường, thực tiễn của địa phương; Chỉ đạo giáo viên các lớp xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Chỉ đạo giáo viên toàn trường nghiêm túc áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ theo bộ tiêu chí một cách cụ thể phù hợp với nhận thức và đặc điểm trẻ của lớp mình phụ trách. 

         1.2. Công tác kiểm tra, đánh giá, hỗ trợ thực hiện chuyên đề của các cấp

         Sau khi được tham gia tập huấn về chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” tại phòng và cụm, nhà trường phối hợp với tổ trưởng chuyên môn tiến hành tập huấn cho tất cả giáo viên toàn trường cả lý thuyết và thực hành. Sau khi thực hiện chuyên đề tại trường xong nhà trường tiến hành đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề những nội dung đạt được và nội dung chưa đạt. giáo viên xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Qua 5 năm thực hiện chuyên đề đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” trẻ đến trường hứng thú được thực hành trải nghiệm các hoạt động, trẻ có kỷ năng mạnh dạn tự tin trong giao tiếp.

         Tổ chức tuyên truyền với các bậc phụ huynh về nội dung chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” để phối hợp giáo dục trẻ đạt kết quả.

         2. Đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ chuyên đề

          Hàng năm ban giám hiệu nhà trường đã tích cực tham mưu với lãnh đạo địa phương về đầu tư xây dựng CSVC các phòng học, phòng chức năng, trong năm học 2018 – 2019 địa phương đã tập trung xây dựng điểm trường Phù Lưu với quy mô một dãy nhà 2 tầng gồm 4 phòng học, và hệ thống các phòng chức năng, khuôn viên hàng rào đạt theo quy định của Bộ giáo dục Đào Tạo với tổng số tiền 8.1 tỷ đồng, kết hợp với phụ huynh làm tố công tác xã hội hóa giáo dục đóng góp hỗ trợ một phần kinh phí nguyên vật liệu, ngày công với số tiền 901.360.000 đồng để xây dựng môi trường giáo dục trong lớp và ngoài trời phù hợp tạo điều kiện để cho trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm mọi nơi mọi lúc nhằm giúp trẻ phát triển một cách toàn diện.

        3. Công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

         Vào đầu tháng 9 hàng năm BGH nhà trường xây dựng kế hoạch “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”.

        Tổ chức bồi dưỡng tập huấn lý thuyết cho giáo viên, giáo viên làm bài thu hoạch sau khi tập huấn.

        Xây dựng tiêu chí đánh giá môi trường trong lớp và ngoài lớp, tiến hành đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí.

         Phân công TTCM GV giỏi dạy thực hành chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”;

        Sau mỗi đợt tập huấn nhà trường tiến hành đánh giá kết quả đạt được rút ra được những nội dung chưa đạt và có kế hoạch bồi dưỡng tháng tiếp theo.

       Nhà trường và giáo viên xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng tháng cho trẻ thực hành các hoạt động trải nghiệm.

         4. Tổ chức hội thảo, tham quan học tập về chuyên đề

         100/% CBGV tham gia đầy đủ các hội thảo các đợt tập huấn cho phòng tổ chức.

         Nhà trường tổ chức tập huấn chuyên đề theo từng năm học và bố trí cho tất cả CBGV tham dự đầy đủ.

         5. Tổ chức Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các trường mầm non” các cấp.

           Hằng năm nhà trường tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”

          * Kết quả:

         * Năm học 2016 – 2017

          – Hội thi “Giáo viên dạy giỏi”

        Kết quả hội thi : 15/26 = 57,6 giáo viên đạt “ GV Dạy giỏi cấp trường”

       + Cấp huyện: Có 3 GV tham gia. Kết quả: Giải KK: 01 GV; Đạt giỏi: 02 GV

        – Hội thi “Ngày hội thể thao của bé”

        + Cấp trường:  có 9 lớp tham gia. Kết quả:  Giải nhất: 1 lớp; Giải nhì: 02 lớp; Giải ba: 02 lớp; Giải KK: 03 lớp

         + Cấp huyện: Đạt giải ba

         Thứ hạng trường: Thứ 12/18

         * Năm học 2017 – 2018:

        – Hội thi “Giáo viên dạy giỏi”

         Kết quả hội thi : 22/22 giáo viên đạt “GV Dạy giỏi cấp trường”

       + Cấp huyện: Có 3 GV tham gia. Kết quả: Giải KK: 01 Đạt giỏi: 02 GV

         – Tổ chức “Ngày hội của bé”:  Với những tiết mục văn nghệ và các “gian hàng ẩm thực”  Sự chung tay đồng lòng nhiệt huyết của tập thể nhà trường và phụ huynh học sinh đã góp phần thành công trong ngày hội.

        – Đạt giải ba trong  hội thi “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”

        Thứ hạng trường: Thứ 8/18

         * Năm học 2018 – 2019:

        Thứ hạng trường: Thứ 7/18

         6. Kết quả triển khai chuyên đề ở các trườngMN

         6.1. Số nhóm/lớp MN thực hiện chuyên đề

        100% các nhóm lớp trong toàn trường thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”

        6.2. Việc xây dựng, chỉ đạo mô hình điểm thực hiện chuyên đề

        Mỗi năm học nhà trường chọn một lớp làm điểm về chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”; lớp đó được nhà trường đầu tư để xây dựng môi trường trong lớp và ngoài lớp để các nhóm lớp khác áp dụng theo.

        Qua 5 năm thực hiện chuyên đề  “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” môi trường trong các lớp được giáo viên thiết kế các góc mở để trẻ vui chơi trải nghiệm hàng ngày, môi trường ngoài lớp có nhiều đổi mới sáng tạo, trẻ thích được đến trường để được khám phá trải nghiệm

        7. Kết quả thực hiện các Tiêu chí kèm theo Kế hoạch số 396/KH-SGDĐT

         Những kết quả đạt được, những sáng tạo của địa phương trong thực hiện 5 nội dung/tiêu chí ban hành kèm theo Kế hoạch số 396/KH-SGDĐT ngày 06/3/2017.

       – Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học(1);

       * Môi trường vật chất: đầu tu mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi, trong lớp giáo viên thiết kế các góc mở trong lớp với những hình ảnh đẹp sinh động an toàn trẻ khi chơi tự tháo và lắp dễ dàng, tạo điều kiện cho trẻ chơi mà học, học bằng chơi qua đó góp phần phát triển trí tuệ. đồng thời mối quan hệ xã hội được phát triển mạnh mẽ như những hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ đúng mực, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng xử lý các tình hưống trong cuộc sống của trẻ ngày một tốt hơn. Trong quá trình hoạt động, tình cảm giữa cô và trẻ càng gắn bó, gần gũi, yêu thương và tôn trọng.ngoài trời xây dựng góc chợ quê, góc dân gian cho trẻ được trải nghiệm mua bán hàng hóa, làng nghề trẻ trải nghiệm làm bánh,  góp phần tạo nên sự phong phú cho chợ quê. Những con cua con ốc, mớ rau, hoa quả vườn nhà thật giản dị, mộc mạc nhưng mang đậm truyền thống quê hương…

         Góc thiên nhiên, vườn rau của bé trẻ được trải nghiệm hàng ngày như chăm sóc, vệ sinh cây; thực hành sới đất, gieo hạt (trồng cây), chăm sóc cây….qua đó trẻ hiểu hơn về sự phát triển của cây…

          Ngoài ra nhà trường quan tâm, chú trọng xây dựng khu vui chơi phát triển thể chất, với khuôn viên thoáng đãng, rộng rãi tạo nên nhiều khu vực cho trẻ vui chơi phát triển thể chất thông qua các đồ chơi hình dạng con vật ngộ nghĩnh, các trò chơi vận động như Cầu treo, bước chân khéo léo, chơi bóng nảy, bật sâu, bật xa, ném bóng….trẻ được tập luyện hàng ngày giúp trẻ nhanh nhẹn, dẻo dai, rèn luyện khả năng khéo léo, linh hoạt, mạnh dạn, tự tin…

        * Môi trường xã hội: nhà trường và giáo viên xây dựng môi trường gần gũi thân thiện với trẻ, thường xuyên trò chuyện với trẻ, tạo bầu không khí vui tươi phấn khởi trong nhà trường và các lớp, tạo cơ hội cho trẻ được trò chuyện giao tiếp với cô giáo bạn bè và mọi người. trò chuyện với trẻ vào giờ đón trẻ, trong các hoạt động ở mọi nơi mọi lúc…

        – Xây dựng kế hoạch giáo dục (2)

         Xây dựng kế hoạch giáo dục: Bước vào năm học tổ trưởng chuyên môn và giáo viên lên kế hoạch năm, tháng, tuần và tổ chức cho trẻ thực hiện các hoạt theo đúng theo kế hoạch.

        – Đổi mới tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ(3);

          Qua thực hiện chuyên đề giáo viên đã có nhiều đổi mới sáng tạo về phương pháp tổ chức cho trẻ các hoạt chăm sóc và giáo dục trẻ, qua các hoạt động hàng ngày, các hoạt động lễ hội, tham quan, trẻ được khám phá thực hành trải nghiệm một cách say sưa hứng thú trong các hoạt động.

         – Đánh giá sự phát triển của trẻ (4):

           Qua khảo sát đánh giá sự phát triển của trẻ học kỳ, cả năm học nhìn chung trẻ đã có nhiều chuyển biến rất rõ nét cụ thể:

            90% trẻ đến trường có kỷ năng giao tiếp với cô giáo, ông bà, bố mẹ, người lớn và bạn bè.

         Trẻ được trực tiếp trải nghiệm khám phá tìm tòi, biết quan sát và lắng nghe, biết đặt câu hỏi, biết suy nghĩ, liên tửởng phù hợp khả năng của trẻ làm trẻ thích thú, mạnh dạn, tự tin, tự mình khám phá, tự mình tham gia thực hành theo ý tưởng của trẻ đủ cả 5 lĩnh vực phát triển. Trẻ ngày càng hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động, các kỹ năng học tập cần thiết được rèn luyện thường xuyên tạo nền tảng tốt khi trẻ bước vào lớp 1.

         – Công tác tuyên truyền, phối hợp, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng quan tâm xây dựng trường mầm non LTLTT(5).

         Hàng năm nhà trường đã có kế hoạch tổ chức tuyên truyền các nội dung về tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm, sự phát triển toàn diện của trẻ ở lứa tuổi mầm non, sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần, sự hỗ trợ của các bậc cha mẹ về xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, một số những hoạt động tổ chức nhằm kích thích trẻ chủ động tham gia, các biện pháp chăm sóc giáo dục mà phụ huynh có thể kết hợp khi trẻ ở nhà.

         Huy động các nguồn lực của các ban ngành đoàn thể, phụ huynh tập trung hỗ trợ về kinh phí về nguyên vật

        8. Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề cấp trường

        Tổng kết chuyên đề cấp trường “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020 và triển khai trong những năm tiếp theo.

     Phát biểu  ý kiến tham luận tại Hội nghị

103641169_667688047120094_1232843771811222867_n

102698195_739250843487282_5864010441202438545_n

103126083_726218381477953_621497494171032393_n

        Tại Hội nghị Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến đã công bố Quyết định và trao tặng Giấy khen của Trường MN Quảng Lưu cho các cá nhân có thành tích trong 05 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm, giai đoạn 2016 – 2020″

102599191_253065329313504_2662916953751005397_n